Vacatures

De maximale grootte per stemgroep is 8 leden.
Afhankelijk van (grote) projecten kan hierin worden afgeweken.

Op dit moment zoeken wij versterking en is er ruimte voor

1 tenor

Kom gerust een keer luisteren of maak een repetitie mee.
Graag vooraf even contact via info@zwolsvocaalensemble.nl.

Bij interesse en/of opgave kan een stemtest deel uit maken van de (muzikale) kennismaking.

Op dit moment zijn er geen vacatures bij de andere stemsoorten.
Als je toch graag een keer een repetitie wilt bijwonen en/of een stemtest wilt afleggen bij de dirigent, kun je dat melden via info@zwolsvocaalensemble.nl.
Je krijgt dan een uitnodiging en komt evt. op de wachtlijst.