Vacatures

De maximale grootte per stemgroep is 8 leden.
Afhankelijk van (grote) projecten kan hierin worden afgeweken.

Op dit moment zoeken wij versterking en is er ruimte voor

2 tenoren

Kom gerust een keer luisteren of maak een repetitie mee.
Graag vooraf even contact via info@zwolsvocaalensemble.nl.

Bij interesse en/of opgave kan een stemtest deel uit maken van de (muzikale) kennismaking.