Aanmelden donateur

Ja, ik draag het ZVE een warm hart toe en meld mij aan als donateur!

Bij een jaarlijkse donatie van ten minste € 30,- ontvangt u als welkomstgeschenk de Psalmen-CD die het ZVE in 2010 uitbracht. Zodra wij uw 1e donatie hebben ontvangen versturen of bezorgen wij uw CD.

(Lees hier ons privacyreglement, waarin wij hebben vastgelegd hoe wij omgaan met de door u verstrekte gegevens).

Graag uw volledige IBAN-rekeningnummer invoeren
Ik wil op de hoogte blijven en ontvang graag de digitale ZVE nieuwsbrief
Ik machtig hierbij het ZVE om het aangegeven bedrag 1x per jaar af te schrijven (tot het donateurschap wordt opgezegd) van rekeningnummer NL35TRIO 0198 4207 65 t.n.v. Zwols Vocaal Ensemble.