Dirigent

Martien Hovestad (1956) studeerde de hoofdvakken schoolmuziek en solozang aan het Stedelijk Conservatorium in Zwolle. Tijdens deze studieperiode, die begon in 1978, en zijn reizen naar Engeland, is zijn belangstelling ontstaan voor het vocale musiceren. Als dirigent is hij begonnen in 1979 door het oprichten van het jongerenkoor GENESIS (nu 'Anthem'). Met dat koor richtte hij zich vooral op de Engelse kerkmuziek. Hij heeft met Genesis een start gemaakt met het jaarlijks terugkerende kerstconcert A Festival Of Lessons And Carols.

In 1983 studeerde hij af en drie jaar later richtte hij het Zwols Vocaal Ensemble (ZVE) op.

Als docent muziek is hij sinds september 1999 verbonden aan het Meander College te Zwolle, waar hij het vak muziek als praktijkvak aan alle leerlingen aanbiedt. Zo heeft de school twee schoolkoren: het Podiummuziekkoor (klas 2 en 3) en het Meander Vocaal (bestaande uit leerlingen die het vak muziek als examenvak hebben gekozen). Met dit koor worden regelmatig concerten gegeven. Meestal in samenwerking met Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel o.l.v. collega Albert Dam.

Een bijzondere belangstelling heeft Martien voor de Engelse liturgische muziek met de daarbij behorende zangtechniek, die op zeer hoog niveau staat, en voor de muziek van J.S. Bach en W.A. Mozart. Hij streeft met het Zwols Vocaal Ensemble naar een zo breed mogelijk repertoire waarin componisten uit vele Europese landen - vanaf de Renaissance tot en met de 20ste eeuw - aan bod komen.

In 2004 heeft hij zijn 25-jarig jubileum als koordirigent gevierd met een concert door het ZVE. Bijzonder aan dit concert was de medewerking van een jeugdorkest dat o.a. bestond uit leerlingen van het Meander College. Uitgevoerd is toen o.a. het Requiem van Gabriël Fauré.

In 2011 bestond het ZVE 25 jaar, met voor Martien het heuglijke feit dat hij al die tijd dirigent heeft mogen zijn van ‘zijn’ ZVE. Dit bijzondere feit werd gevierd met een aantal jubileumconcerten in Zwolle en Delden en een concertreis naar Engeland in oktober 2011.

In 2012 heeft het koor een volledig Duruflé-programma gezongen waarvan een geslaagde cd-opname verkrijgbaar is, met daarop zijn beroemde motetten en requiem.

In december 2013 werd een groots kerstconcert gegeven met o.a. de Ceremony of Carols van Benjamin Britten (in dat jaar 100 jaar geleden geboren). Op 29 maart 2014 heeft hij met het ZVE en het orkest Musica Michaëlis het beroemde Requiem van Mozart in de versie van Süßmayr/Flothuis uitgevoerd.

Ook als componist is Martien Hovestad actief. Naast verschillende koorwerken (Ave Maria, Salve Regina; Da Michi Domine en diverse werken op teksten van Thomas a Kempis) is in samenwerking met dichteres Anna Hoogendoorn een drietal koorliederen ontstaan: Maria, Kathedraal en Zing de leegte. De première van dit laatste koorwerk vond plaats tijdens het Internationaal korenfestival In Lund (Zweden) in oktober 2015.

Martien Hovestad is steeds op zoek naar nieuwe muzikale wegen. Dat moge blijken uit de zeer gevarieerde en verrassende concertprogramma’s die hij steeds voor het ZVE samenstelt. In 2016 bestond het ZVE 30 jaar. Ter gelegenheid hiervan hebben twee grote concerten plaatsgevonden in het voorjaar (de Musikalische Exequien van Heinrich Schütz en 2 motetten van Joh. Seb. Bach) en in het najaar een volledig Bach-programma met:  

  • cantate 190 Singet dem Herrn ein neus Lied
  • motet BWV 118 O Jesu Christ meins Lebenslicht
  • cantate 140 Wachet auf ruft uns die Stimme
  • Magnificat BWV 243